13 October 2012

Servis Silang di KFC Utusan 2012

Selain Rahman Perak dan Mat Rock.. seorang lagi tekong silang di kesan di KFC Utusan ini. Saksikan sedutannya.


No comments:

Post a comment