04 November 2015

Sepakraga - Pertunjukan buat perwakilan pelbagai negara

Pada 10 September 2015 MBR di jemput oleh Orchard Santika iaitu sebuah pengendali Homestay di Hulu Langat untuk menjayakan sambutan kepada wakil delegasi ASEAN yang hadir ke negara ini untuk mengadakan demonstrasi sukan rakyat iaitu sepakraga.